Vážené členky a členové SKŽ, milí příznovci a přátelé,

přijměte prosím pozvání na výroční valnou hromadu SKŽ, která koná v úterý 27. 6. 2017 v kavárně Marathon (Černá 9, Praha 1) od 16hod. Kromě projednání výročních zpráv o činnosti a o hospodaření se budete moci dozvědět více o naší společnosti, jak se zapojit apod. Na místě budou též výtisky starších čísel našeho časopisu Revue SKŽ.
Za výbor SKŽ
Zora Nováková