Po delší odmlce oznamujeme, vydání 81. čísla Revue SKŽ. Jeho hlavním tématem je biblická kniha Kazatel − Kohelet. Dotýká se citlivých témat historie křesťanství, Židů. Připomíná ekumenickou konferenci z roku 1982 v Limě a její dokumenty.