Na výroční valné hromadě konané v neděli 29. 5. 2016 byly úspěšně projednány a schváleny zprávy o činnosti a o hospodaření. Po proběhlém dvouletém funkčním období byl také zvolen nový pětičlenný výbor (Ivan Štampach, Tomáš Kraus, Pavol Bargár, Elena Goldstein, Petr Jan Vinš), znovuzvolena předsedkyně (Zora Nováková) a zvolena dvoučlenná revizní komise (Pavlína Buzková, Alena Vantová). Oficiální místo ve výboru SKŽ opustila bývalá předsedkyně Ruth J. Weiniger, za jejíž obětavou práci a řadu zorganizovaných akcí srdečně děkujeme!

Vážení přátelé, přijměte pozvání na výroční Valnou hromadu SKŽ, která se bude konat v neděli dne 29. května od 16:30 v kavárně Marathon, Černá ulice 9, Praha 1. Na programu je volba předsedy a výboru, schválení výročních zpráv o činnosti, o hospodaření a zprávy revizní komise, diskuze o znovuobnovení Abrahamovského fóra a rozprava o dalším působení SKŽ.
Budete vítáni!
Za výbor SKŽ, Zora Nováková, předsedkyně

V pondělí 1. února se od 16hod v Domě Obce křesťanů (Na Špejchru 3, Praha 7) bude konat setkání k příležitosti Světového týdne mezináboženské harmonie, letos s mottem: "Role náboženství v 21. století při vytváření světa míru – náboženství jako zdroj smíření a řešení konfliktů".

Jménem Společnosti křesťanů a Židů společně s Univerzální federací míru, Spolkem pro mezináboženský dialog, Mozaiky o. s. Platform Dialog a Obcí křesťanů v Praze Vás na toto setkání srdečně zveme.

Více info a REGISTRACE zde:

http://upf.cz/index.php/kalendar-akci/details/93-tyden-mezinabozenske-harmonie-2016

a v pozvánce na Facebooku.

Společnost křesťanů a Židů a přeje všem našim židovským bratřím a sestrám požehnaný Svátek nekvašených chlebů, svátek Božího příklonu ke svému lidu a vyvedení z otroctví.